YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR

Genel Sekreter
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Elif ÖZMERT

Sayman
Doç. Dr. İlyas OKUR

Üye
Prof. Dr. Mustafa Arga

Üye
Prof. Dr. Aysun BİDECİ

Üye
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU

Üye
Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA

Üye
Prof. Dr. Asuaman ÇOBAN

Üye
Prof. Dr. Fulya Gülerman

Üye
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM

Üye
Prof. Dr. Hasan TEZER

Üye
Prof. Dr. Betül ULUKOL

Yedek Üye
Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Yedek Üye
Prof. Dr. Sinem AKGÜL

Yedek Üye
Prof. Dr. Meda KONDOLOT

Yedek Üye
Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU

Yedek Üye
Prof. Dr. Ebru ARHAN